Performansa Dayalı Tasarım

 

Alışılmışın dışında geometri ve boyutlara sahip, özel işlevleri olan, afet sonrası işlevini sürdürmesi gereken, yüksek depremselliğe sahip bölgelerde inşaa edilecek, çok katlı ve yüksek yapıların tasarımında, tipik yapılar için hazırlanmış yönetmeliklerin kullanılması ekonomik olmayan ve mühendislik açısından uygun olmayan çözümler ortaya çıkarabilir.  Bu tür yapıların tasarımında performansa dayalı tasarım daha mühendisçe bir yaklaşımdır. Ayrıca mevcut yapıların değerlendirilmesi de yine performansa dayalı tasarım yaklaşımıyla ele alınabilir. Bu tasarım yaklaşımı kapsamında, işveren ile performans hedelerini belirler, bu hedefler doğrultusunda doğrusal olmayan analiz yöntemlerini kullanarak tasarımın gerçelliğini kontrol ederiz.